Bash bet>>Ghelite ishlar
Chetellikler qerzni qandaq süyleydu?
Tehrir:Méhrigül xudaberdi     Menbesi:Junggo uyghurche radiyo tori     Yollan'ghan waqit: 2014-11-23

 

ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺳﯜﻳﻠﻪﭖ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯞﯦﻠﯩﺶ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ chong bash qétimchiliqi hésablinidu.

ﭘﯘﻝ ﺩﯦﺴﻪﯓ ﻳﻮﻕ, ﺋﺎﻟﺴﺎﯓ ﺋﯩﺴﺴﻖ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺭ, qerz ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﻟﻪﯞﺯﯨﺪﻩ ﺗﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺗﯩﮭﻪﻡ qerzﺩﺍﺭﻻﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯩﻼﺟﯩﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﻧﯘﻧﻐﺎ ﻣﯘﺭﺍﺟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺩﺍﻧﯩﻴﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎﻥ ﺑoﻟﯘﭖ, ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺕ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﻪﺕ-ﭼﻪﻛﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﻮﭘﯩﻴﻪ ﻳﺎﺯﻏﯘﺯuﯞﯦﻠﯩﭗ, ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ qerz ﻳﯩﻐﯩﺪﯗ.

finlandiyelikler ﺧﻪﺕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﯩﻼ qerz ﺳﯜﻳﻠﻪﻳﺪﯗ, ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺳﻮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﺎﻧﻤﺎﻳﺪﯗ. ﯞﻩﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ, ﺳﻮﺗﻨﯩﯔ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ, ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ, qerzﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ, qerz ﺳﯜﻳﻠﻪﺷﻨﯩﯖﻤﯘ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ.

ﺋﺎﯞﯨﺴﺘﯩﺮﯨﻴﻪ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﮬﺎﺭﺩﯗﺭﯗﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﺪﺍ qerz ﺳﯜﻳﻠﻪﻳﺪﯗ, ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ kishilerni ﻳﺎﻟﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ, qerzﺩﺍﺭﻻﺭﻏﺎ ﻛﯧﭽﻪ-ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻥ ﺑﻪﺭﮔﯜﺯﯨﺪﯗ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺗﯚﻟﻪﭖ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻮﭼﺘﺎ ﻳﻮﻟﻼﻧﻤﯩﻠﯩﺮﻯ, ﻓﻮﺗﻮ ﺗﯧﻠﮕﯩﺮﺍﻑ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ qerz ﺳﯜﻳﻠﻪﻳﺪﯗ.

ﺋﺎmérikiliqlar qerz ﺳﯜﻳﻠﻪﺵ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯘﺭﻏﺎﻥ. ﺋﯘﻻﺭ ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﺑﻪﺩﺑﻪﺷﯩﺮﻩ, ﻛﯜﺷﺘﯜﯕﮕﯜﺭ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻟﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ qerzﺩﺍﺭﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﯕﺠﺎﻟﻠﯩﺸﯩﺪﯗ, ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘﭖ ﺗﻪﮬﺪﯨﺖ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ.

ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﻪ, ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﺩﯨﻜﻰ qerz ﺳﯜﻳﻠﻪﺵ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻧﯘﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﭼﻘﺎ ﺗﯧﻨﻰ ﺑﻪﺩﺑﯘﻱ ﭘﯘﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻟﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ, qerz ﺳﯜﻳﻠﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ. ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻣﯘﺩﺩﯨﺌﺎﺳﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﺭﯗﺷﻤﺎﻳﺪﯗ, ﺗﯩﻠﻼﺷﻤﺎﻳﺪﯗ, ﭘﻪﻗﻪﺕ qerzﺩﺍﺭﻻﺭﻏﺎ ﺑﯘﺩﯗﺷﻘﺎﻗﺘﻪﻙ ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﯩﯟﯦﻠﯩﭗ, ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﻣﻤﯘ ﻧﯧﺮﻯ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ. Qerzﺩﺍﺭﻻﺭ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﭘﯘﺭﺍﻗﻘﺎ ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻱ qerz ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻟﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.

ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﻨﯩﯔ ﺑﻮﻧﺴﯩﻴﻪ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ qerz ﺳﯜﻳﻠﻪﺵ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮﻯ qerz ﺳﯜﻳﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻨﻰ ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﻩ ﻻﻳﯩﮭﻪﻟﻪﭖ, téléwizorda ﻛﯚﭘﻠﻪﭖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘp ﻣﻪﻥ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﺴﻪﻡ, ﺷﯘ qerz ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩm ﺩﻩﭖ ﺗﻪﻧﺘﻪﻧﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﭗ ﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩﺘﯩﺪﯗ, ﺋﯘﻻﺭ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯞﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ qerzﺩﺍﺭ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭼﯩﻘﺴﯘﻥ, ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﺴﯜﻥ, ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﺎ, ﺗﺎﻧﺴﯩﺨﺎﻧﺎ, ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﺮﻩﺗﺨﺎﻧﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﺭﺳﯘﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﻛﯘﻟﺪﺍﭘﻼ ﻳﯜﺭﯛﻳﺪﯗ. ﮬﻪﺗﺘﺎ ﮬﺎﺟﻪﺗﺨﺎﻧﯩﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ, qerzﺩﺍﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﭼﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ qerzﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

Kéyinkisi
Munasiwetlik xewerler
yéngi xewerler Yene
süretlik xewer Yene
süretlik tenterbiye xewerliri
pen-téxnika uchurliri Yene
ghelite ishlar Yene
kocha parangliri Yene
saghlamliq Yene